Wypadki Drogowes

Wsparcie Prawne

Wypadki Drogowes

Nasz zespół prawny specjalizuje się w uzyskaniu odszkodowania za szkody wyrządzone przez podmioty zewnętrzne lub za wydatki poniesione bez winy klienta.

Każda ofiara przestępstwa lub wykroczenia ma prawo do uzyskania odszkodowania za szkodę wyrządzoną mieniu lub prawu.

ODSZKODOWANIA W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniu w ruchu pojazdów mechanicznych, zatwierdzony Królewskim Dekretem Legislacyjnym 8/2004 z dnia 29 października, stanowi, że corocznie, ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku, kwoty odszkodowania, które są uwzględnione w systemie szacowania szkód i strat wyrządzonych osobom w wypadkach drogowych muszą być aktualizowane, w związku z czym będą automatycznie aktualizowane w procentach ogólnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiadającego bezpośrednio poprzedzającemu rokowi kalendarzowemu.

Z tego powodu corocznie publikowana jest uchwała określająca wysokość odszkodowań za śmierć, trwałe uszczerbki na zdrowiu i czasowe kalectwa, które będą wynikać z zastosowania systemu obliczania szkód wyrządzonych corocznie osobom w wypadkach drogowych.

  • Jeśli potrzebujesz innych informacji o wypadkach drogowych, których nie ma na naszej stronie, zapytaj nas TUTAJ

Obraz wypadku drogowego w mieście

IMAGEN DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN - accidentes de tráfico
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.