Prawo Pracy

WSPARCIE PRAWNE

Prawo Pracy

Nasi prawnicy specjalizują się we wszystkich rodzajach zwolnień z pracy: nieuzasadnione, uzasadnione, nieważne, celowe. Gwarantujemy maksymalne odszkodowanie.

Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie pracy mogą zaoferować Państwu nasze profesjonalne usługi w zakresie dochodzenia należności, które firma lub pracownik mogą być winni.

Jeśli chcą Państwo, oprócz spotkania w naszej Kancelarii Prawnej w Torrevieja, oferujemy możliwość spotkania z naszymi prawnikami specjalizującymi się w prawie pracy w naszych biurach.

Niezdolność trwała jest uregulowana w obowiązującym prawie ogólnym dotyczącym zabezpieczenia społecznego i obejmuje cztery stopnie: częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy w zwykłym zawodzie, całkowitą niezdolność do pracy w dowolnym zawodzie lub zawodzie i poważne inwalidztwo.

Powody nałożenia kar dyscyplinarnych:

  • Powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności lub nieterminowość w pracy.
  • Nieposłuszeństwo w pracy.
  • Werbalne lub fizyczne obraźliwe zachowanie wobec pracodawcy, osób pracujących w firmie lub członków rodziny mieszkających z nimi.
  • Naruszenie dobrej wiary umownej oraz nadużycie zaufania w wykonywaniu pracy.
  • Ciągłe i dobrowolne obniżenie standardowego lub umówionego poziomu wydajności pracy.
  • Przewlekłe upojenie alkoholowe lub uzależnienie od narkotyków, jeśli negatywnie wpływa na pracę.
  • Molestowanie ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną oraz molestowanie seksualne ze strony pracodawcy lub osób pracujących w firmie.

Pracodawca ma prawo, w ramach stosunku pracy łączącego go z pracownikami, wydawać polecenia dotyczące wykonania określonych zadań zgodnie z umową. Tak stanowi artykuł 20.1 Kodeksu pracy.

Jesteśmy specjalistycznymi prawnikami zajmującymi się programami restrukturyzacji zatrudnienia (ERE i ERTE). Możemy zaoferować nasze profesjonalne usługi i pomóc w procesie przetwarzania dokumentacji dotyczącej regulacji zatrudnienia.

imagen de Derecho Laboral
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.